Jesteśmy Żydami, obywatelami krajów europejskich. Niezależnie od tego jak bardzo wtopieni jesteśmy w polityczne i społeczne życie krajów, w których żyjemy i niezależnie od tego jak układają się nasze indywidualne losy, związek z państwem Izrael jest częścią naszej tożsamości. Przyszłość i bezpieczeństwo tego państwa, do którego jesteśmy głęboko przywiązani jest nasza troską.

Naszym zdaniem istnienie Izraela jest obecnie znowu zagrożone. Budzi to nasz niepokój. Dalecy od niedoceniania zagrożeń ze strony zewnętrznych wrogów, widzimy źródło zagrożeń także w okupacji i nieprzerwanej rozbudowie osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu i w arabskich dzielnicach wschodniej Jerozolimy. Jest to błędem politycznym i jest naganne moralnie a także powoduje, że Izrael jako państwo traci wiarogodność w opinii międzynarodowej. Jest to dla nas nie do zaakceptowania.

Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować wokół następujących zasad:

  1. Przyszłość państwa Izrael zależy od zawarcia pokoju z Palestyńczykami według zasady . Uważamy, że realizacja tej zasady nie może czekać. Jeśli nie zostanie zrealizowana państwo Izrael stanie wkrótce przed wyborem jednej z dwóch dróg, każda z nich będzie bolesna i przerażająca. Albo Izrael stanie się państwem, w którym żydzi będą mniejszością we własnym kraju, albo będzie zmuszony do ustanowienia reżimu, który nie tylko będzie dla niego haniebny ale i doprowadzi do wojny domowej.
  2. Jest więc konieczne, aby Unia Europejska i Stany Zjednoczone wywarły presje na obie strony i pomogły w szybkim i rozsądnym rozwiązaniu konfliktu izraelsko palestyńskiego. Uważamy, że Europa ze względu na swoją historię ponosi szczególną odpowiedzialność za to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
  3. Ostateczna decyzja należy do suwerennego narodu izraelskiego, uważamy jednak, że nasza, Żydów żyjących w diasporze solidarność z państwem Izrael nakłada na nas obowiązek takiego działania, aby ta decyzja była dobra. Bezkrytyczne popieranie polityki rządu izraelskiego jest niebezpieczne i sprzeczne z prawdziwymi interesami izraelskiego państwa.
  4. Naszym celem jest stworzenie europejskiego ruchu, którego działalność sprawi, że głos rozsądku będzie słyszany przez wszystkich. Jesteśmy ruchem ponad politycznymi podziałami. Naszym zadaniem jest działanie na rzecz przetrwania Izraela jako państwa żydowskiego i demokratycznego. Istnienie takiego państwa będzie możliwe tylko wtedy, gdy powstanie suwerenne i zdolne do życia państwo palestyńskie.

Zwracamy się do wszystkich, dla których bliskie są przedstawione tu zasady o podpisanie naszego apelu.